Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

Hudobný odbor

  • Školský rok: 2023/2024

Vzdelávací obsah pozostáva:

  1. z individuálnej interpretácie
  2. skupinovej interpretácie
  3. náuka o hudbe
Nástroj Typ Učiteľ
Klávesový
Klavír

Keyboard
Mgr. Jana Kemeníková DiS.art
Jarmila Balázsová DiS.art
Mgr. Jolana Kleinová
Erika Dóšová DiS.art
Mária Ďurkovičová DiS.art
Mgr. Alica Vajdová DiS.art
Štefánia Volentová DiS.art
Linda Barošová DiS.art


Mgr. Zuzana Garajová DiS.art
Sláčikový
Husle


Viola


Violončelo

Kontrabas
Tomáš Demecs DiS.art
PhDr. Martin Karásek

Tomáš Demecs DiS.art


Bohumil Nový DiS.art

Tomáš Demecs DiS.art
Dychový
Zobcova flauta
Altová flauta
Priečna flauta
Klarinet
Saxofón
Trubka
Tuba
Pozauna
Lesný roh
Hoboj
Jana Balogová DiS.art
Elemér Görči DiS.art
Akordeón Ildikó Meidlíková DiS.art
Spev
Klasický
Ľudový
Moderný
Helena Blažejová DiS.art
Aladár Ocsko DiS.art
Gitara
Ivan Macko
Bohumil Nový DiS.art
Bicie Bc Róbert Šándori DiS.art
Štúdium Vzdelanie Vek
Prípravné štúdium deti predškolského veku, žiaci 1. ročníka ZŠ
Základné štúdium
I. stupeň
  • prvá časť
  • druhá časť
  • od 7 - 11 rokov
  • od 11 - 15 rokov
II. stupeň od 16 – 19 rokov
Štúdium pre dospelých bez obmedzenia veku