Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

 • Hudobný odbor
  Ponúkame výučbu pre viac ako 20 hudobných nástrojov

 • Literárno-dramatický odbor
  Učíme vystupovanie na verejnosti s pohotovým a zrozumiteľným vyjadrovaním

 • Tanečný odbor
  Výučba klasického, ľudového, moderného tanca

 • Výtvarný odbor
  Vysoká úspešnosť na domácich a zahraničných súťažiach

Prečo práve my

Máme významné úspechy na medzinárodných a domácich súťažiach a sme najvačšou plnoorganizovanou ZUŠ regiónov Novohrad Gemer a Malohont , kde sa žiaci vzdelávajú v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom odbore. Na škole posobia profesionálni umeleckí pedagógovia. Úzko spolupracujeme s umeleckými školami na Slovensku ( Konzervatórium Bratislava ) a umeleckými školami Európskej únie ( Francúzsko, Maďarsko , Česká Republika atď) formou vzájomných koncertnych turné , výstavami výtvarných prác a výmenou profesionálnych pedagogickych skúseností.

Najnovšie správy

O nás


Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy,
Novohradská 2, 984 01 Lučenec:

 • Základná umelecká škol n.o.
Štatutárny zástupca zriaďovateľa:
  • Mgr. Jana Kemeníková DiS.art

Správna rada:
 • predseda:
  • Tomáš Demecs DiS.art
 • členovia:
  • Ing. Martin Bielik
  • Kornélia Poprádiová

Dozorná rada:
 • predseda:
  • Mgr. Peter Csúsz
 • členovia:
  • Mgr. Pavol Baculík
  • Ing. Bronislav Hámorník