Zavolajte nám ešte dnes: +421 903 720 744

Pripravujeme

Feb 1

Doplňujúce prijímacie pohovory

13:00 Riaditeľstvo školy

Základná umelecká škola n.o. - ZUŠ- budova YMCA, ako najväčšia plnoorganizovaná ZUŠ novohradského, gemerského a malohontského regiónu, s dlhoročnou tradíciou, významnými domácimi a medzinárodnými úspechmi v tomto školskom roku vzdeláva takmer 600 žiakov. Mnohí absolventi úspešne pôsobia v umeleckej oblasti ako koncertní majstri, akademickí maliari, baletní tanečníci a divadelní herci. Uplatnujú sa vo svojom živote nielen ako aktívni umelci ale pracujú aj v rôznych iných umeleckých oblastiach. Želaním našej ZUŠ je aby sa aj ďalším žiakom splnili ich očakávania v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Aj preto budú doplňujúce prijímacie pohovory pre školský rok 2022/2023 trvať dva dni, 1.2. - od 13:00 a 2.2. 2023 - do 17:00. Prajeme novým žiakom, aby sa stali súčasťou školy, ktorá pôsobí ako centrum umeleckého vzdelávania v okrese Lučenec.